Statoil MasterCard

Kredittkortet Statoil MasterCard tilbyr rabatt på drivstoff, høy kredittgrense og en del andre gunstige vilkår. Lær mer her.

Et kredittkort med fokus på drivstoffStatoil_MasterCard

Statoil er landets største tilbyder av drivstoff til bilister, og dette kortet er en videreføring av deres markedsposisjon. Kortet er laget for at Statoils kunder skal kunne dra nytte av lave priser ved bensinpumpene og fremmer kundelojalitet. Det utstedes av SEB (Svenska Enskilda Banken) i samarbeid med det amerikanske selskapet MasterCard. Selskapet er kjent for god kundeservice og ivaretar sine kunders interesse. Så hvilke fordeler med drivstoff er det som tilbys? De rabattene du mottar avhenger i stor grad av hvor mye du fyller i året. Regelen er at desto mer du fyller, desto høyere rabatt oppnår du. For det første kan du kun få rabatt ved fylling hos Statoil. Enda kjeden er den største i Norge kan dette være en ulempe. Ved reising hender det fort at man ikke finner slike stasjoner i området, og dermed forsvinner incentivet. Rabattene utbetales på følgende måte: Fyller du mer enn 500 liter drivstoff i løpet av året får du 1% tilbakeføring av penger i form av cashback ved varekjøp hos andre kjeder. I tillegg har du en automatisk rabatt på 30 øre per liter uansett hvor mye drivstoff du kjøper. Dette er likevel ikke særlig høyt sammenlignet med andre kort på markedet. Nå skal vi ta en titt på kostnadene ved bruk av kortet og den effektive renten.

Kostnader ved bruk av kredittkort

Kortet har for det første en kredittgrense på kr 75 000, som er maks sum du kan ta ut før det må tilbakebetales. I skrivende stund har kortet en årlig nominell rente på 22,5%. Det er likevel viktig å fokusere på den effektive renten du oppnår da alle kostnader er inkludert. I vårt eksempel låner du kr 15 000 over en periode på 12 måneder. Dette medfører en kostnad på kr 16 957 som tilsvarer en effektiv rente på 25,91%. En slik rente er ikke altfor høy, men fortsatt ligger den over det andre kortselskaper kan tilby. Så hva med de resterende kostnadene? For det første har kortet ingen transaksjonsgebyr ved handel i Norge. Det betyr at du ikke betaler noen ekstrakostnader for å kjøpe varer innenlands. Gjør du uttak i egen bank betaler du heller ingen gebyrer, men det er et påslag på 4% ved uttak i andre minibanker. Du betaler heller ikke et årsgebyr, som er en fordel sammenlignet med andre tilbud på markedet. Videre vil vi snakke om de betingelsene du kan oppnå utover rabatt på drivstoff og gebyrer.

Kredittkortets andre fordeler

Et svært gunstig aspekt med dette kortet er reiseforsikringen. Denne tilbys over en maks reiseperiode på 35 dager, og gjelder så fremt 50% av reisen betales med kortet. Du har også dekning for inntil 2 andre personer dersom deres kostnader også betales med kortet. Dette er en stor fordel for de som ofte reiser i løpet av året, og gir deg god beskyttelse mot tap. Et eksempel på dette er tapt bagasje og forsikring mot ran/tyveri.Mister du og resten av følget bagasjen kan dere få refundert inntil kr 20 000. I tillegg har dere en forsikring mot ran/tyveri på kr 10 000 dersom en slik situasjon oppstår. Likevel er det ansvarsforsikringen som skiller seg ut. Havnet du i en ulykke og skader andres liv/eiendom i landet du besøker kan du få dekket inntil kr 3 millioner dekket gjennom kortets forsikring.