Vurdering av Coop Mastercard

Coop MasterCard kan kun benyttes av eksisterende Coop medlemmer. Det baserer seg på rabatter og utbytter fra kjøp.

Slik fungerer kredittkortetCoop-Mastercard

Før du kan søke om Coop Mastercard må du være medlem av Coop-kjeden og ha et eksisterende bonuskort. Coop er et samvirkelag hvor man må gjøre et innskudd på forhånd. Etter at du har fått innvilget bensinkortet blir det å regne som et kombinert betalings- og medlemskort. Dette gjør det lettere å håndtere ved at du slipper å reise rundt med to kort til enhver tid. Kortet tilbyr rabatter og avslag på varer til kunder som handler i Coop sine butikker eller hos samarbeidende kjeder. Dette har både fordeler og ulemper som vi vil diskutere i nærmere detalj senere. Når du benytter deg av kortet i en av Coop sine butikker vil koden på baksiden skannes. Deretter vil du motta en rabatt som står i samsvar med det gjeldende tilbudet. Den faste rabatten er på 1%, men kan være høyere avhengig av hvilke kampanjer som kjøres. På lik linje med andre kort på markedet har man bedre beskyttelse mot svindel og tap ved handel på nett og i butikk. Så fremt man handler i god tro og opptrer varsomt plikter selskapet å erstatte summene man blir uriktig trukket for. Nå skal vi snakke mer om de spesifikke fordelene Coop Mastercard kan tilby deg.

Forsikringer og avslag

Med kortet får du reiseforsikring inkludert. Dette gir deg og et visst antall medreisende ekstra god beskyttelse på tur så fremt dere betaler mer enn 50% av reisens kostnader med kortet. Det er mange kort som ikke har reiseforsikring inkludert, og dette er dermed en viktig fordel. Utstederen av kortet har også utviklet en egen mobilapp som gjør det lett å holde oversikt over forbruket ditt. Du laster den ned på mobilen, og på den måten kan du se detaljer om de kjøp og transaksjoner som har blitt gjennomført. Videre tilbyr besinkortet gode rabatter på drivstoff. Hos Statoil får du 30 øre rabatt per liter og det samme gjelder de samarbeidende kjedene 1-2-3 og Best. Hos Esso får du enda mer, med 35 øre rabatt på liter drivstoff og 20 øre rabatt på olje til fyring samt parafin. En annen fordel er de lave gebyrene på kortet ved at du slipper årsavgift og kostnader ved fakturering.

Begrensninger og ulemper

For det første er det satt en grense på hvor mye handel kortet gjelder for. I skrivende stund er denne satt til kr 250 000. Dette holder nok til innkjøp for de fleste familier i Norge, men det er fortsatt å regne som en ulempe. For alle kjøp som overstiger dette vil man altså ikke få noen rabatter i matbutikken. Videre er det viktig å merke seg begrensningene på hvor du kan benytte kortet. Du kan betale med kortet i alle butikker i hele Norge, men du får ikke rabattene på kjøpesummen ved handel i konkurrerende kjeder. Dette gir deg et incentiv til å handle hos Coop, men er likevel uheldig for de som ikke lever i nærheten av kjedens butikker. I tillegg koster det kr 15 + 1% per gang du tar ut penger i minibanken. Tar du ut kr 2 000 kontant vil dette medføre en ekstrakostnad på kr 35. Det er ikke nødvendigvis en veldig høy sum, men regnes fortsatt som en ufordel.