Bensinkort til bedrifter

Her finner du en oversikt over ting å huske på når du velger bensinkort til bedriften. Kutt drivstoffregningen på denne måten.

Velg riktig type kort

Alle kjeder i Norge tilbyr i dag egne ordninger både for bedrifter og privatpersoner. Som bedrift får du vanligvis bensinkort med høyere rabatter på drivstoff som følge av høyere forbruk. Små og mellomstore bedrifter utgjør i dag den en viktig forbruker av drivstoff hos norske bensinstasjoner som følge av forbruk til transport, levering og kraft. I tillegg har den norske staten en egen avgiftsklasse for diesel som er unntatt avgiften for veitrafikk. Dette kan benyttes av bedrifter som driver innen landbruk, båttrafikk og anlegg. Det er viktig å merke seg at denne ordningen er til stede før du skaffer et bensinkort til bedriften. Driver du derimot en bedrift som benytter vanlige framkomstmidler i trafikken kan du ikke dra nytte av avgiftsfri diesel. Når det gjelder bensinkort til bedriften har du i hovedsak to typer kort å velge mellom. Den første er ordinære bonuskort som utstedes av hver kjede, og disse gir faste avslag ved fylling hos spesifikke stasjoner. Utenom dette kan du anskaffe kredittkort, som gir faste avslag enten hos alle stasjoner eller kun hos spesifikke kjeder. Hvilket alternativ du velger avhenger av hvilke stasjoner som ligger på de rutene bedriften følger og den besparelsen du tilbys. Her skal vi ta en nærmere titt på vilkår for bedrifter.

Vilkår for bensinkort til bedrifter

De fleste kjeder vil pålegge at kortet kun brukes i bedriftens ærend. Ganske enkelt betyr dette at man ikke kan benytte kortet til private kjøp, eller ærend med firmabilen utover arbeidstid. Utenom dette vil kortet også som regel være begrenset til visse kjeder. Et eksempel på dette er Coop Bedriftskort. Her får du 52 øre rabatt per liter fylt med bensin, og 56 øre per liter diesel. I tillegg får du avslag på diesel til anleggsmaskiner på 90 øre per liter. Som tidligere nevnt er det viktig å huske på muligheten for avgiftsfri diesel i tillegg. Kredittkortselskaper ønsker at kunden skal benytte kortet så mye som mulig til de kjøpene som gjøres gjennom bedriften. En konsekvens av dette er høyere kredittgrenser og lengre rentefri betalingsutsettelse. Coop bonus for bedrifter gir for eksempel kr 300 000 i kredittgrense og inntil 56 dagers betalingsutsettelse. Dette er mye høyere enn hva som tilbys vanlige privatpersoner. Med høy kredittgrense og lengre tilbakebetaling kan bedriften fylle drivstoff for sitt behov uten å bruke ressurser på et stort antall regninger. Det er likevel et par andre aspekter man burde tenke på.

Brukeren har makten

Da du gir et kredittkort til en ansatt er det viktig at du kan stole på denne personen, og at du har god oversikt over hvilke summer som trekkes gjennom kortet. I tillegg blir det noen praktiske utfordringer med denne løsningen. La oss si du driver et rørleggerfirma med 10 ansatte. I et slikt tilfelle vil hver ansatt ha behov for å fylle drivstoff jevnlig og det er dermed upraktisk å dele ett kort. Dermed må du be om at det utstedes flere kopier av kortet som de ansatte kan bruke. Spørsmålet blir hvor mye du stoler på de ansatte? Med en kredittgrense på flere hundretusen kroner er det vanskelig å gradere seg i alle tilfeller. Videre burde du vurdere mulighetene for spesialavtaler. Hvis bedriften din benytter store mengder hvert år sitter du med en viss forbrukermakt mot kjedene. Det er ikke uvanlig at mellomstore bedrifter kontakter kjedene og ber om tilbud på drivstoffet som selges. Hvis du kjøper flere tusen liter drivstoff hver måned vil kjedene ha stor nytte av ditt kundeforhold. Dette og mye annet er noe du burde vurdere.