Vurdering av Agricard Classic

Agricard Classic er et gjennomsnittlig bra kredittkort. Det tilbyr avslag på bensin, oljeskift og bilvask men preges av høye kostnader

Hvordan fungerer kredittkortet?Agricard-Classic

Kortet utstedes gjennom Eurocard som igjen eies av SEB (Svenske Enskilda Banken). Det retter seg i hovedsak inn mot medlemmer av Felleskjøpet, landbruksorganisasjoner og de som er ansatt innen det norske landbruket. Det kreves at du er medlem i en av disse organisasjonene for å få søknaden innvilget. Som med andre kort er det viktig at du ikke har noen betalingsanmerkninger stående. Med en nominell rente på 19,80% og betalingsutsettelse på 40 dager ligger kortet godt innenfor det man oppnår andre steder. Men hva blir den effektive renten dersom alt regnes inn? For det første kan du kun belaste kortet for kr 50 000 av gangen, og dette er relativt lav sett i sammenheng med konkurrerende tilbud. Dersom du låner kr 15 000 over en 12 måneders periode vil det tilkomme avgifter og gebyrer. Disse trekker den effektive renten opp til 24,35%, som er et akseptabelt nivå sammenlignet med andre tilbud. Vær også klar over at kortet har en aldersgrense på 23 år og at du har mulighet for å bruke det som firmakort. Videre skal vi diskutere noen av de fordelene du kan forvente ved bruk av kortet.

Fordeler med kredittkortet

Kortet gir gode rabatter på drivstoff i samarbeid med Esso og Statoil. Handler du drivstoff hos Esso får du 35 øre avslag per liter, mens det øker til 40 øre hos Statoil. Dette er ikke en rabatt man burde juble over, men gjør det likevel mulig å spare noen tusenlapper i året. I tillegg får du rabatter på skift av olje og bilvask, og dette gjør at avslagene øker med tid. Rabatten på bilvask hos Statoil er for eksempel 10% i tillegg til at du får hver sjette bilvask gratis. Enda rentenivået er helt middels sammenlignet med andre kan det trekkes frem som en fordel. I dag er det ikke uvanlig å betale effektive renter som overstiger 30% med god margin, og derfor kan dette regnes som et positivt aspekt. I tillegg regnes det ikke renter på de uttak man gjør av kontanter før selskapet utsteder fakturaen. Valutapåslaget er også 1,75% som ligger under det man finner hos en del konkurrenter. Nå skal vi snakke litt om de ufordelene som preger kortet.

Kredittkortets ufordeler

Det første man biter merke i er de høye kostnadene relatert til fakturering, uttak og service. Kopi av faktura koster kr 60, og det tilkommer en serviceavgift per faktura på kr 8 hver måned. Den høyeste kostnaden tilkommer likevel ved uttak i bank eller minibank. Går du inn i en bank og ber om å ta ut penger vil du bli belastet kr 60 + 4% av totalsummen. Tar du for eksempel ut kr 5 000 vil du dermed måtte betale kr 260 kun i avgifter. Dette er mye høyere enn det andre selskaper kan tilby og trekker totalvurderingen ned. I tillegg mangler kortet reiseforsikring, som kan være kjekt å ha dersom man ofte drar ut av landet. Som oppsummering kan man si at kortet er et ypperlig alternativ for de som søker rabatter på drivstoff, skift av olje samt bilvask. Samtidig preges det av høye kostnader og gebyrer som totalt sett trekker ned kortets nytteverdi sett i sammenheng med andre alternativer på markedet.