Ordliste

Oversikt over betegnelser som benyttes på denne siden.

ordoguttrykk

Betalingsanmerkning

Dersom et krav ikke kan inndrives fra skyldner vil det registreres som en betalingsanmerkning. Dette vil vises ved kredittsjekker og sperrer vanligvis individet fra kredittbaserte tjenester. Eksempler på sistnevnte er inngåelse av lån til bolig og bil samt tegning av mobilabonnementer.Opp

Cashback

Cashback er en engelsk betegnelse som betyr «penger tilbake». Mange kredittkortselskaper tilbyr i dag faste rabatter på kjøp hvor pengene føres tilbake enten månedlig eller én gang per år. Eksempelvis, handler du for kr 100 med en cashback på 3% vil du få tilbakeført kr 3 ved månedsslutt.Opp

Effektiv rente

Effektiv rente er den renten som inkluderer alle avgifter, gebyrer og ekstrakostnader som tilkommer ved inngåelse av låneavtale. Den vil ligge høyere enn den nominelle renten og reflekterer den «virkelige» kostnaden av lånet.Opp

Gjeldsforsikring

Dette er en forsikring som dekker utestående lån/fordringer ved dødsfall. Typisk vil en slik forsikring kunne innfri kreditorenes krav uten at dødsboet må dekke omkostningene.Opp

Kredittgrense

Det maksimale beløpet tilgjengelig på et kredittinstrument. Et vanlig eksempel på dette er kredittkort, hvor kortet har en fast grense for hvilke beløp som kan benyttes.Opp

Listepris

Som oftest fastsatt av staten i egne tabeller. Denne prisen reflekterer verdien av et ubrukt objekt, og eksempler på dette er biler, båter og motorsykler. Disse må listes i selvangivelsen som et formuesobjekt ved hjelp av listeprisen. Kan også referere til priser på boliger.Opp

Nominell Rente

Den nominelle renten reflekterer den isolerte rentekostnaden ved inngåelse av lån. Den inkluderer ikke andre kostnader som etableringsavgift,termingebyr og fakturagebyr. Dette gjør den lite egnet til å måle den virkelige kostnaden på lånet.Opp

Nødkort

Et kort som utstedes av banken i de tilfeller hvor man mister eller blir frastjålet det opprinnelige kortet. Vanlig ventetid er 1-3 dager og man må oftest reise til nærmeste storby for å hente kortet. Gir ferierende tilgang på nødvendige kontanter.Opp

Overtrekksgebyr

Overtrekk betyr å benytte større summer enn det som står tilgjengelig på konto. I slike tilfeller kan den som tilbyr finansiering kreve gebyrer for overtrekket.Opp

PIN kode

En firesifret kode med to hensikter. Inntastet kode er å regne som gyldig verifisering, og er bindende på den utførte transaksjonen. I tillegg benyttes koden til å beskytte korteieren mot kriminelle handlinger(f.eks. tapping av konto).Opp

Pumpepris

Den prisen som tilbys hos norske bensinstasjoner. Pumpepris reflekterer prisen som betales per liter for bensin, diesel og andre typer fossilt drivstoff.Opp

Rentebærende saldo

Ved inngåelse av lån har man til enhver tid en saldo som påregnes renter. Det er denne saldoen långiver bruker da renter på lånet kalkuleres.Opp

Rentefri betalingsutsettelse

Brukes hyppig av kredittkortselskaper, men også andre finansinstitusjoner. Låntaker slipper å betale renter på utestående saldo for en forhåndsbestemt tidsperiode.Opp

Valutapåslag

Den kostnaden som pålegges kjøperen av en valuta. Ligger normalt sett i området 1,75-2%. Et vanlig eksempel er kjøp av valuta til bruk i utlandet. Her vil selgeren ha et valutapåslag på handelen.Opp